Tapuya gitmeden önce... 
• Tapu işlemleri için önceden hazırlanması gereken belgelerden biri; Belediye Rayiç Bedeli Belgesi'dir. Alıcı veya satıcı tapunun fotokopisi ile gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye başvurarak bu belgeyi alabilir. Bu belge alım-satımın yapılacağı gün tapuya verilecek. 
• Vergi Borcu Yoktur Yazısı da tapuya gitmeden önce hazırlanması gereken belgeler arasında yer alır. Bu belgeyi konutun bağlı olduğu belediyeden alabilirsiniz. 
• Eğer satıcı iseniz ve evinizi krediyle alıp borcunuzu bitirdiyseniz, evinizi satmadan önce “ipotek fek yazısı” ile birlikte tapu daire gidip ipoteği sonlandırmanız gerekiyor. 
• Tapuda alım – satım işleminin yapılması için konutun deprem sigortasının mutlaka yaptırılması gerekiyor. DASK yapılmadan tapuda alım-satım işlemi yapılamaz. 
• Tapu işlemleri için gerekli evraklar arasında nüfus cüzdanı ve fotoğraf da bulunuyor. Her iki taraf yanlarında nüfus cüzdanının (TC kimlik numaralı) aslını, ayrıca satıcı için 1, alıcı için 2 vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, 6x4 cm ebadında orijinal) bulundurması gerekiyor. 
• Tapu Sicil Müdürlüklerine alıcı ve satıcı birlikte gitmeli. Eğer tüm işlemler tam yetkili kılınan bir kişi tarafından yapılacaksa önceden vekaletname verilmeli. 
• Tapunun aslı, aslı bulunamıyorsa fotokopisi de önceden hazırlanması gereken belgeler arasında yer alıyor. 

Tapu dairesinde hangi işlemleri yapacaksınız? 
• Satıcı veya yetkili temsilcisi, Tapu Müdürlüklerindeki sıramatik cihazlarından TC kimlik numarası ile sıra numarası almalı. (Ayrıca e-devlet (http://turkiye.gov.tr) veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün (http://onlinerandevu.tkgm.gov.tr ) sisteminden de sıra numarası alınabiliyor.) 
• Her iki başvuru şeklinde sıra numarası alındıktan sonra Ön Başvuru Bölümünde yetkili personele gerekli belgeleri ibraz etmelisiniz. Evraklar eksiksiz ise ön başvurunuz onaylanır. 
• Tapu dairesinde gerçekleşen incelemeden sonra satıcıya SMS gelir. Mesaj içeriğinde tapu harcının nereye ödeneceği bilgisi ve akabinde randevu günü ve saati verilir. 
• Satıcı mesajı aldıktan sonra ilgili bankaya giderek tapu harcını yatırır. Alıcıyla birlikte kendisine bildirilen saatte Tapu Müdürlüğü'nde imzaya hazır olur. 
• Görevli personel tüm tarafları akit masasına davet ederek hazırlanan resmi senede/tescil istem belgesine imzaları alarak işlemi sonlandırır. En son müdürün imzasından sonra tapu belgesi teslim edilir.